Voor jou als ZZP’er

Jij wilt als ZZP’er bezig zijn met de dingen waar je goed in bent. Je hebt niet voor niets gekozen voor vrijheid. Debiteurenbeheer, administratie en facturatie zijn geen zaken waar jij blij van wordt. Bij ons bepaal jij wanneer je je geld krijgt. Dit kan binnen 2, 14 of 30 dagen zijn. Ongeacht of jouw opdrachtgever al betaald heeft.

Bepaal zelf wanneer je je geld krijgt.
Dit kan binnen 2, 14 of 30 dagen. Wat jij wil.

Voordelen Opdrachtgever

 • Voorkomen van fiscale en juridische risico’s
 • Alle ZZP’ers op één factuur
 • 24/7 online inzicht en een vast & kundig aanspreekpunt
 • Mogelijkheid ZZP’ers sneller uit te betalen
 • Direct uren invoeren en importeren via planningstools
 • Geen verschillende, onoverzichtelijke of foutieve facturaties vanuit individuele ZZP’ers.

Risico loonbelasting en sociale premies:
Vroeger gaf de Belastingdienst met de zogenoemde VAR-verklaring aan of een ZZP’er echt zelfstandig was. Zo kreeg de opdrachtgever de zekerheid of er wel of geen loonbelasting en sociale premies betaald moesten worden. Onder de VAR-wetgeving lag het financiële risico bij de ZZP’er als er volgens de Belastingdienst toch sprake was van een dienstbetrekking (schijnzelfstandigheid).

Met de inwerkingtreding van de Wet DBA is hier verandering in gekomen. Sindsdien is de opdrachtgever samen met de ZZP’er verantwoordelijk voor de fiscale gevolgen als de Belastingdienst oordeelt dat er sprake is van een dienstbetrekking.

Wanneer is sprake van schijnzelfstandigheid?
Er zijn veel factoren waardoor schijnzelfstandigheid kan ontstaan, maar een aantal belangrijke punten zijn:
Gezagscriterium: Afspraken maken over het resultaat van de opdracht mag. Maar je mag géén instructies geven over hoe het resultaat bereikt moet worden.
Bedrijfsmiddelen: De ZZP’er moet eigen bedrijfsmiddelen gebruiken
Duur opdracht: Aan de duur van opdrachten zijn diverse restricties, die bewaken wij.

Voordeel voor opdrachtgever om ZZP’er via www.zzpverloning.nl te betalen?

 • Voorkomen van fiscale en juridische risico’s

 • Alle ZZP’ers op één factuur

 • 24/7 online inzicht en een vast & kundig aanspreekpunt

 • Mogelijkheid ZZP’ers sneller uit te betalen

 • Direct uren invoeren en importeren via planningstools

 • Geen verschillende, onoverzichtelijke of foutieve facturaties vanuit individuele ZZP’ers.