Voor opdrachtgevers

Eenvoudig en overzichtelijk geregeld

Als een bedrijf een ZZP’er inhuurt is dat aantrekkelijk. Er is duidelijkheid over wat het kost en er is een hoge mate van flexibiliteit.

Maar er ligt onheil op de loer. Zoals de door DBA-wetgeving naar opdrachtgevers verschoven fiscale en juridische risico’s.

Flexibel en overzichtelijk

Goed geregeld

Risico loonbelasting en sociale premies:

Vroeger gaf de Belastingdienst met de zogenoemde VAR-verklaring aan of een ZZP’er echt zelfstandig was. Zo kreeg de opdrachtgever de zekerheid of er wel of geen loonbelasting en sociale premies betaald moesten worden. Onder de VAR-wetgeving lag het financiële risico bij de ZZP’er als er volgens de Belastingdienst toch sprake was van een dienstbetrekking (schijnzelfstandigheid).

Met de inwerkingtreding van de Wet DBA is hier verandering in gekomen. Sindsdien is de opdrachtgever samen met de ZZP’er verantwoordelijk voor de fiscale gevolgen als de Belastingdienst oordeelt dat er sprake is van een dienstbetrekking.

info-4

Wanneer is sprake van schijnzelfstandigheid?

Er zijn veel factoren waardoor schijnzelfstandigheid kan ontstaan, maar een aantal belangrijke punten zijn:

Gezagscriterium: Afspraken maken over het resultaat van de opdracht mag. Maar je mag géén instructies geven over hoe het resultaat bereikt moet worden.

Bedrijfsmiddelen: De ZZP’er moet eigen bedrijfsmiddelen gebruiken

Duur opdracht: Aan de duur van opdrachten zijn diverse restricties, die bewaken wij.

Voordeel voor opdrachtgever om ZZP’er via www.zzpverloning.nl te betalen?

  • Voorkomen van fiscale en juridische risico’s

  • Alle ZZP’ers op één factuur

  • 24/7 online inzicht en een vast & kundig aanspreekpunt

  • Mogelijkheid ZZP’ers sneller uit te betalen

  • Direct uren invoeren en importeren via planningstools

  • Geen verschillende, onoverzichtelijke of foutieve facturaties vanuit individuele ZZP’ers.

Meer informatie?